Privacyverklaring

Vanau Cotton, gevestigd te 8540 Deerlijk - Oliebergstraat 75 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vanau-cotton.be

Oliebergstraat 75
8540 Deerlijk

0471/675.003

Vandeputte Audrey is de Functionaris Gegevensbescherming van Vanau Cotton
Zij is te bereiken via info@vanau-cotton.be of op bovenstaande contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vanau Cotton verwerkt uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door middel van het plaatsen van een bestelling of via contactformulier.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanau-cotton.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vanau Cotton verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen bij u af te leveren

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen ( voorbeeld – direct marketing) van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaakt, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vanau Cotton neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld beheerder van Vanau Cotton) tussen zit.

Vanau Cotton gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vanau Cotton bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • 1 maand voor het verzenden en retour van uw pakket
  • 7 jaar voor de belastingwetgeving

Zolang u ingeschreven blijft voor het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, bij uitschrijving zullen u gegevens na 3 maand definitief verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vanau Cotton verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mailchimp: voor het opmaken van de nieuwbrieven.
Bpost: voor het leveren van uw pakket.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vanau Cotton gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vanau Cotton en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanau-cotton.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vanau Cotton wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vanau Cotton neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanau-cotton.be.

SHOP & BESTEL
BEVESTIG & BETAAL
VERZENDING
ONTVANG & RETOUR

Blijf op de hoogte van onze laatste acties & alle nieuws via onze nieuwsbrief!

Back to top