Algemene voorwaarden Vanau Cotton

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Vanau Cotton en de klant van de online shop op het tijdstip van bestelling.

Het goederenaanbod is uitsluitend gericht op consumenten die een verblijfplaats hebben binnen de Benelux.

Vanau Cotton accepteert geen bestellingen van klanten jonger dan 18 jaar. Ook onze producten voor minderjarigen kunnen uitsluitend gekocht worden door personen ouder dan 18 jaar. Indien u nog geen 18 bent, mag u in onze online shop alleen samen met uw ouders of met een volwassene, die voor uw opvoeding verantwoordelijk is, een bestelling plaatsen.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De presentatie van de producten in de online shop is slechts een vrijblijvende uitnodiging voor u om een bestelling te doen.
 2. Een koopovereenkomst komt pas tot stand met verzending van onze producten.
  Over deze verzending zal u in een aparte e-mail geïnformeerd worden.

Verloop van de bestelprocedure

De bestelprocedure in onze online shop omvat in totaal 4 stappen.

 1. Bij de eerste stap selecteert u de gewenste artikelen en plaatst u deze met een klik op “voeg toe aan mandje” in het winkelmandje
 2. Bij de tweede stap krijgt u een overzicht van uw winkelmandje, waar u het aantal nog kunt wijzigen of artikelen verwijderen.
 3. Bij de derde stap voert u uw persoonsgegevens in, en kiest u al dan niet voor een verzekerde verzending. Hier moet u ook uw akkoord geven met de algemene voorwaarden.
 4. Bij de vierde stap moet u het bedrag overschrijven op vermeld rekeningnummer met als mededeling uw ID-order en naam.

Levering

 1. De levering gebeurt aan het door u opgegeven afleveringsadres. Mocht u na uw bestelling opmerken dat het leveringsadres verkeerd is, dan moet u binnen de 24h Vanau cotton per mail hiervan op de hoogte brengen.
 2. De levertijd bedraagt 2-3 werkdagen na ontvangst van betaling.
  Mochten we tijdens de afhandeling van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, dan zullen wij u hierover in een aparte e-mail informeren. Indien de artikelen niet beschikbaar zijn, dan komt er geen overeenkomst tot stand.
 3. Opgelet voor de verzendingen zonder verzekering, in geval van schade, verlies of diefstal bij Bpost, zal er geen enkel terugbetaling aanvaard worden.

Prijzen, verzendkosten en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s inclusief 6% of 21% BTW, maar exclusief verzendkosten.
  Deze verzendkosten zullen, inclusief BTW en indien van toepassing, worden toegevoegd bij het winkelmandje.
 2. De betaling van het verschuldigde bedrag vindt plaats door middel van een overschrijving op rekening van Vanau cotton.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot volledige betaling eigendom van Vanau cotton.

Annulering overeenkomst

 1. U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn begint te lopen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is , de laatste goederen in eigendom heeft verkregen.

 1. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels terug aan de verkoper te bezorgen op eigen kosten . Nl Vanau cotton, Oliebergstraat 75 te 8540 Deerlijk
 2. Ondergoed kan omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden eens de originele verpakking is geopend.
 3. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product terug te betalen op het bankrekeningnummer waarmee de koper heeft betaald.
  Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
  Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

Gebreken, klachttermijnen en garantie

 1. De klant dient de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de klant volgende zaken na te gaan:
 • of de juiste zaken zijn geleverd
 • of de geleverde zaken qua aantal overeenstemmen met bestelling
 1. De artikelen worden aan de hand van foto’s en beschrijving duidelijk gemaakt naar de klant toe.
 2. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Wij vragen u zich dan te richten tot de desbetreffende fabrikant.

 1. De garantie betreffende geleverde producten vervalt indien:
 • De producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Vanau cotton
 • De gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten
 • Kleuren op de foto’s afwijken van de echte kleuren.

Gegevensbescherming

Bescherming van de persoonsgegevens vinden we zeer belangrijk. Daarom zullen wij uw gegevens nooit doorgeven aan derden. Vanau cotton mag de gegevens gebruiken voor promotie van haar producten. De klant heeft het recht tot schrapping van hun gegevens door middel van het versturen van een e-mail.

Auteursrecht en merkenrecht

Geen enkel gegeven of foto van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

Vanau cotton is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant.

SHOP & BESTEL
BEVESTIG & BETAAL
VERZENDING
ONTVANG & RETOUR

Blijf op de hoogte van onze laatste acties & alle nieuws via onze nieuwsbrief!

Back to top